2020

R 415 z 2. 1. 2020
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2020
R 416 z 2. 1. 2020
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy
R 417 z 21. 1. 2020
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2020/2021
R 418 z 30. 1. 2020
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2020/2021
R 419 z 31. 1. 2020
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021
R 420 z 31. 1. 2020
Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků na JU
R 420 z 31. 1. 2020 - příloha
R 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
R 421 ze 17. 3. 2020 - příloha
R 422 z 24. 3. 2020
Opatření rektora o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 1
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 2
R 423 z 24. 3. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020
R 424 z 31. 3. 2020
Opatření rektora pro personální politiku, které určuje zařazení prací neakademických zaměstnanců do pracovních skupin – Katalog pracovních míst
R 424 z 31. 3. 2020 - příloha
R 425 z 1. 4. 2020
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a oblast jejich působnosti
R 427 z 16. 4. 2020
Opatření rektora o postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 432 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2
R 433 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
R 434 z 19. 5. 2020
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
R 435 z 27. 5. 2020
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2020
R 436 z 2. 6. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro provoz elektronické pošty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 437 z 12. 6. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru
R 438 z 15. 6. 2020
Opatření rektora JU, kterým se stanovují pravidla využívání benefitních mobilních služeb zaměstnanci JU (T- Mobile program)
R 439 z 16. 6. 2020
Opatření rektora JU k poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
R 440 z 17. 6. 2020
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 441 z 30. 6. 2020
Opatření rektora k užívání webové aplikace Revisio
R 441 z 30. 6. 2020 - příloha
R 442 z 3. 8. 2020
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020-2023
R 443 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
R 444 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2021
R 445 z 20. 8. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity