2018

R 369 z 18. 1. 2018
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a o oblasti jejich působnosti
R 372 z 13. 2. 2018
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2018/2019
R 374 z 21. 2. 2018
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
R 378 ze 17. 5. 2018
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů
R 379 z 24. 5. 2018
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
R 380 z 28. 5. 2018
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů DATOVÁ SCHRÁNKA
R 380 z 28. 5. 2018 - příloha č. 1
R 382 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2019
R 383 z 20. 8. 2018
Opatření rektora, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na JU v rámci vnitřního oběhu dokumentů
R 384 z 20. 8. 2018
Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické podepisování
R 385 z 12. 9. 2018
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018
R 386 z 12. 10. 2018
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu
R 373 from February 21, 2018
Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice
R 373 from February 21, 2018 - Annexes
R 387 z 2. 11. 2018
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
R 387 - příloha 1
R 387 - příloha 2
R 387 - příloha 3
R 387 - příloha 4
R 388 z 19. 11. 2018
Opatření rektora k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2018 na rektorátu
R 374 from February 21, 2018
Rector's Ordinance Dealing with Harassment in the Workplace
R 389 z 10. 12. 2018
Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
R 389 - dodatek č. 1 z 25. 3. 2019
Dodatek č. 1 Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
R 391 z 28. 12. 2018
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy účinné od 1. 1. 2019

Naše fakulty

Více o našich fakultách