R 239 z 2. 4. 2013

Opatření rektora upravující postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

application/pdf r239_2013.pdf — (pdf; 607 kB)