2012

R 224 z 19. 12. 2012
Dodatek č. 1 k Opatření prorektora, kterým se vydává Spisový řád JU
R 224 z 19. 12. 2012 - příloha
R 223 z 19. 12. 2012
Opatření rektora k činnosti Studentské rady JU
R 220 z 12. 12. 2012
Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na Rektorátu JU
R 220 z 12. 12. 2012 - přílohy
R 218 z 1. 12. 2012
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku
R 216 z 1. 12. 2012
Opatření rektora k povinnosti sdělení zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro provádění odvodu daní z příjmu
R 215 z 1. 12. 2012
Statut interního auditu JU
R 212 z 13. 8. 2012
Opatření rektora k zabezpečení provozu akademické digitální telefonní sítě JU
R 211 z 9. 8. 2012
Opatření rektora k metodice využití nepřímých nákladů a interní fakturace v projektech OP VK
R 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013
R 211 - dodatek č. 2 z 8. 12. 2014
R 211 - dodatek č. 3 ze 4. 3. 2016
R 208 z 2. 7. 2012
Opatření rektora ke stanovení organizace požární ochrany na JU
R 207 z 13. 6. 2012
Opatření rektora k hospodaření s prostředky účelových dotací
R 206 z 11. 6. 2012
Rozhodnutí rektora o jednotném výplatním termínu
R 189 z 5. 1. 2012
Opatření prorektora, kterým se vydává Spisový řád JU
R 189 z 5. 1. 2012 - přílohy

Naše fakulty

Více o našich fakultách