2015

K 96 z 15.12.2015
Příkaz kvestorky JU k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2015 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2015
K 93 z 25.9.2015
Dodatek č. 1 k Opatření kvestorky JU č. K 80 z 1.8.2014 ke způsobu účtování a vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
K 92 z 1.8.2015
Dodatek č. 4 k Opatření kvestorky č. K 61 k postupu při poskytování cestovních náhrad k doložení úhrad jízdenek zakoupených formnou SMS zpráv
K 91 z 2.1.2015
Dodatek č. 1 k Opatření kvestorky JU č. K 78 z 10. června 2014, kterým se stanoví účetní odpisový plán JU
K 90 z 2.1.2015
Dodatek č. 2 k Opatření kvestorky K 65, kterým se stanoví účtový rozvrh JU
K 89 z 2.1.2015
Dodatek č. 3 k Opatření kvestorky č. K 61 k postupu při poskytování cestovních náhrad

Naše fakulty

Více o našich fakultách