Zástupci univerzit z Ternopilu a Deggendorfu navštívili Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích

V pátek 1. června přivítal na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rektor Tomáš Machula vzácnou návštěvu z Ukrajiny a Německa.

Rektor Univerzity v Ternopilu (Ternopil National Economic University) profesor Andrii Krysovatyi a vedoucí ústavu aplikované informatiky z Vysoké školy technické v Deggendorfu (Deggendorf Institute of Technology) profesor Wolfgang Dorner společně s rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích docentem Tomášem Machulou na společné schůzce probrali současnou vzájemnou spolupráci mezi univerzitami a možnosti jejího budoucího rozšíření.

Setkání proběhlo v rámci mezinárodní konference ACIT 2018 (Advanced Computer Information Technologies), kterou společně uspořádal Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity spolu s univerzitou v Ternopilu (Ternopil National Economic University) a Vysokou školou technickou v Deggendorfu (Deggendorf Institute of Technology).

Od roku 2015 v rámci programu Erasmus+ spolupracují tyto univerzity především v oblasti mezinárodních mobilit studentů a akademických pracovníků. Jihočeská univerzita podepsala s univerzitou v Ternopilu dohodu o spolupráci (Agreement of Cooperation) už v roce 2015. Spolupráci s Vysokou školou technickou v Deggendorfu stvrdili její zástupci podpisem Memoranda o spolupráci (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) v lednu tohoto roku.


 

Representatives of the universities of Ternopil and Deggendorf visited the University of South Bohemia in České Budějovice

On Friday 1st June, the Rector welcomed at the University of South Bohemia a special visit from Ukraine and Germany.

The Rector of the Ternopil National Economic University Prof. Andrii Krysovatyi and the head of the Institute of Applied Informatics of the Deggendorf Institute of Technology Prof. Wolfgang Dorner, together with the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice Doc. Tomáš Machula discussed the current cooperation between the three universities, and the possibilities to extend it.

The meeting took place in the frame of the international conference ACIT 2018 (Advanced Computer Information Technologies), which was co-organised by the Institute of Applied Informatics of the Faculty of Science of the University of South Bohemia, the Ternopil National Economic University and the Deggendorf Institute of Technology.

Since 2015 these universities have been cooperating especially in the field of student and staff mobility. The University of South Bohemia signed an agreement of cooperation with the Ternopil University already in 2015. The cooperation with the Deggendorf Institute of Technology was confirmed by the signature of a Memorandum of understanding this year in January.

Naše fakulty

Více o našich fakultách