Uzavřen dodatek ke Kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uzavřela dne 18. 2. 2013 s Koordinační odborovou radou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na roky 2013-2015.

Plné znění Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na roky 2013-2015 (formát pdf)

Naše fakulty

Více o našich fakultách