Uvedení do funkce děkana FROV JU

S platností od 1.12. 2017 pro funkční období 2017-2021 byl dne 28.11. 2017 uveden do funkce nový děkan FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., rektorem doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D.

Profesor Pavel Kozák se stal novým děkanem na zasedání Akademického senátu FROV JU dne 12. 4. 2017. Na tomto zasedání získal všech dvanáct hlasů.
Fakulta rybářství a ochrany vod JU vznikla k 1. září 2009. Je osmou fakultou Jihočeské univerzity. Je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu. Dnes má fakulta přes 200 studentů a 60 doktorandů z celého světa. Na fakultě pracuje 155 zaměstnanců.
Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. byl historicky prvním děkanem této fakulty ve funkčním období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2017. 

Naše fakulty

Více o našich fakultách