Univerzitu navštívil belgický velvyslanec

Ve středu 4. října 2017 navštívil Jihočeskou univerzitu velvyslanec Belgického království v České republice Jeho Excelence Grégoire Vardakis. Pana velvyslance oficiálně přijala prorektorka pro zahraniční vztahy JU doc. Radka Závodská. Setkání se dále zúčastnili zástupci Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU – JUDr. Ivo Petrů a pan Francois Dendocker, belgický lektor, který dlouhodobě na ústavu působí.

Na úvod setkání představila prorektorka činnost a aktivity Jihočeské univerzity, podrobně zmínila výzkumné aktivity JU v zahraničí a celkově mezinárodní spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi. Blíže se diskutovala spolupráce jednotlivých fakult s belgickými vysokými školami i možnosti, jak stávající spolupráci prohloubit a jaké nové aktivity rozvíjet.

Z fakult JU nejaktivněji s belgickými univerzitami spolupracuje Filozofická a Přírodovědecká fakulta. Filozofická fakulta v oblasti filologie, Přírodovědecká v oblasti výzkumu.

Jihočeská univerzita realizuje aktivity s belgickými vysokými školami zejména v rámci programu Erasmus+. Každoročně vyjíždí z JU do Belgie v rámci programu několik studentů a akademických pracovníků.

Naše fakulty

Více o našich fakultách