Tomáš Doležal a Jan Květ z Přírodovědecké fakulty byli oceněni Učenou společností ČR

Učená společnost pořádala ve dnech 15. 5. a 16. 5. 2017 své XXIII. valné shromáždění. Na slavnostní části v pondělí 15. 5. 2017 udělila medaile a ceny Učené společnosti osmnácti vědcům, pedagogům a studentům.

Nejprestižnější vyznamenání za zásluhy a rozvoj vědy, medaili Učené společnosti ČR, převzal dr. Jan Květ, který působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity již od jejího založení. V devadesátých letech se podílel mimo jiné na tvorbě zákonů o ochraně přírody.

Cenu pro nejlepší vědecké pracovníky získal také doc. Tomáš Doležal, vedoucí Katedry molekulární biologie a genetiky PřF JU. Udělení ceny bylo pro Tomáše Doležala navrženo jako výraz ocenění jeho vědecké a pedagogické práce. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity Tomáš Doležal vytvořil a vede vědecký tým, který odhalil úlohu extracelulárního adenosinu v regulaci energie během imunitní odpovědi, experimentálně ověřil nový teoretický koncept sobecké imunity, a studuje mutagenezi pomocí homologní rekombinace u drozofily. Doc. Tomáš Doležal obhájil jako hlavní řešitel v letech 2006-2015 pět vědeckých projektů, byl garantem 4 výukových kurzů, a pod jeho vedením bylo obhájeno 13 bakalářských prací, a 3 magisterské a doktorské práce.

Naše fakulty

Více o našich fakultách