Setkání rektora JU se zaměstnanci

Ve čtvrtek 7. března proběhlo setkání zaměstnanců JU s rektorem.

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pan doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. se ve čtvrtek 7. 3. 2019 sešel se zhruba 80 zaměstnanci JU v posluchárně Z1 na Zemědělské fakultě JU. Program setkání, které organizovala Koordinační odborová rada JU, se týkal například rozpočtu, akreditací, aktuálního stavu mzdového předpisu a situace týkající se kolektivní smlouvy.

Naše fakulty

Více o našich fakultách