Profesor Karel Skalický byl oceněn medailí Za zásluhy

Profesor Karel Skalický, dlouholetý pracovník Teologické fakulty JU a významný římskokatolický teolog, převzal z rukou primátora Českých Budějovic Ing. Jiřího Svobody medaili Za zásluhy. Při slavnostním ceremoniálu, který se konal v pondělí 24. října, bylo vedle prof. Karla Skalického oceněno dalších pět významných osobností spojených s krajským městem.

Medaile Za zásluhy se uděluje významným osobnostem, které se zasloužily o České Budějovice v oblasti vědy, kultury, sportu a výchovy.

……………………….

Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D., je římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog a aktivní účastník exilového boje proti komunistické totalitě. Po studiu na Vysoké škole zemědělské se rozhodl pro kněžství, ale v totalitním státě neviděl možnost svobodného studia teologie, proto v roce 1956 zvolil riskantní útěk za hranice přes Freistadt do Říma. Karel Skalický získal v Římě doktorát z filozofie a teologie a přijal kněžské svěcení. Stál u zrodu České křesťanské akademie a od roku 1967 redigoval v Itálii časopis Studie, kde velký prostor poskytoval dokumentům Charty 77. Do listopadu 1989 byl jednou z nejvýraznějších osobností českého katolického exilu. Mezi lety 1970–1979 pracoval jako duchovní správce českých uprchlíků v Itálii. Věnoval se také učitelství, roku 1979 v Zambii, roku 1982 pak v Ekvádoru, Guatemale a Portoriku. V polovině devadesátých let se rozhodl pro návrat do vlasti. Opustil prestižní postavení uznávaného profesora v Římě a začal pracovat na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Tři roky byl jejím děkanem, nyní zde vyučuje. V roce 2006 mu byl prezidentem ČR propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Panu profesorovi k ocenění srdečně blahopřejeme.

 

(Fotografie – archiv Magistrátu města ČB)

Naše fakulty

Více o našich fakultách