Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., převzal medaili Za zásluhy o české archivnictví

V úterý 1. října 2019 převzal prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., od I. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka medaili za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání.

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (* 10. ledna 1959 Český Krumlov) je český historik, vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Odborně se zabývá převážně hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami středoevropské šlechty a aristokratických dvorů v raném novověku.

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1982 doktorský titul. Poté pracoval v Ústavu československých a světových dějin ČSAV a v roce 1984 nastoupil jako odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Od roku 1991 působí jako vedoucí Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 1988 získal titul kandidáta historických věd, v roce 1992 se stal docentem českých dějin a v roce 1999 profesorem. V letech 2001-2004 působil jako prorektor univerzity pro vědu a výzkum a od 1. března 2004 do února 2011 jako rektor univerzity. Je autorem několika desítek vědeckých studií publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech a také mnoha knižních monografií zabývajících se především hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami české a středoevropské šlechty a šlechtických dvorů v raném novověku.