Přírodovědecká fakulta JU uspořádala Vertebratologický víkend

Ve dnech 23.- 25. 6.2017 proběhl první Vertebratologický víkend pro středoškolské učitele pořádaný Přírodovědeckou fakultou JU. Akce se konala v západní části CHKO Žďárské Vrchy a jejím cílem bylo vyvrátit pověru, že Vysočina je biologicky chudý kraj.

Víkendu se zúčastnilo 20 středoškolských pedagogů ze škol z celé ČR a odborníci z Českých Budějovic jim demonstrovali různé tvory, které se podařilo odchytit. Petr Veselý a Michaela Syrová z katedry zoologie prováděli odchyty ptáků v mokřadní rezervaci PR Řeka a v neděli ráno i přímo v prostorách rekreačního střediska Štíří Důl. Celkem se jim podařilo odchytit více než 100 ptáků třicetipěti různých druhů. Nejvíce zaujali bekasina otavní, křepelka polní, káně lesní nebo ťuhýk obecný. Kromě ptáků se podařilo odchytit i pět netopýrů vodních a jeden netopýr rezavý.

Na exkurzích byli demonstrováni také plazi a obojživelníci, z nichž nejvíce potěšil mlok skvrnitý i se třemi larvami. Jarmila Krásová z katedry zoologie po obě noci organizovala odchyty drobných savců do živochytných pastí, a odchycené hlodavce poté s učiteli sledovala pomocí flourescenčního prášku a UV lampy. Son Chung, student bakalářského stupně studia na katedře zoologie, se zhostil rybolovu a v průběhu celé akce prezentoval odchycené druhy ryb, mezi nimiž dominovali okouni a kapři, ale radost udělala především vranka obecná. Kromě demonstrace Son předvedl i pitvu nalovených okounů.

Aby si na své přišli i evertebrátně orientovaní učitelé, Pavel Sroka z Entomologického ústavu BC AV demonstroval vodní bezobratlé, z nichž nejvíc asi potěšila skupina raků říčních. Celkově byl víkend podle názorů všech účastníků velmi vydařený, zázemí rekreačního střediska bylo velmi příjemné, počasí také přálo a věříme, že se podobná akce opět brzy uskuteční.

Naše fakulty

Více o našich fakultách