NÁVŠTĚVA PERUÁNSKÉHO VELVYSLANECTVÍ

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU PhDr. Pavel Král, Ph.D., zástupkyně Ústavu romanistiky FF JU doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. a PhDr. Jana Pešková, Ph.D. byli ve středu 26. 9. 2018 přijati velvyslankyní Peruánské republiky v České republice Lilianou de OIlarte de Torres-Muga.

Setkání se uskutečnilo na půdě Velvyslanectví Peruánské republiky v České republice v souvislosti s rozvíjející se spoluprací mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a univerzitami ve městech Trujillo a Arequipa v Peru v oblasti studentských i učitelských mobilit a vědy a výzkumu. Účastníci setkání předali velvyslankyni Peruánské republiky informace o nadcházející cestě zástupců Ústavu romanistiky na obě univerzity v Peru a o dalších společných projektech.

Naše fakulty

Více o našich fakultách