Knižní publikace Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál byla oceněna Jednotou tlumočníků a překladatelů

Kniha Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947 získala Cenu poroty za encyklopedii historickou.

Dne 11. května 2018 převzal kolektiv knižní publikace Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947 ocenění Jednoty tlumočníků a překladatelů, které bylo uděleno za nejlepší historickou encyklopedii. 

Cena byla udělena na 24. mezinárodním knižním vletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha.

Oceněný kolektiv autorů:

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.,

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.,

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.,

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.,

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.,

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

Naše fakulty

Více o našich fakultách