Jihočeská univerzita směřuje k jednotné vizuální identitě / Veřejná soutěž

Jihočeská univerzita se po dvacetiletém působení rozhodla vyhlásit v rámci Institucionálního rozvojového plánu roku 2012 veřejnou soutěž na zhotovení jednotného vizuálního stylu.

Jednotný vizuální styl všech součástí by měl podpořit prezentaci univerzity navenek a současně posílit identifikaci všech univerzitních pracovišť v rámci jedné instituce (při zachování autonomie jednotlivých pracovišť). K tradičnímu logu univerzity – pečeti, jehož symbolika odráží historické vazby v jihočeském regionu, které univerzita používá od svého založení v roce 1991 (autorem je grafik Radomír Postl), by mělo být vytvořeno moderní logo pro běžné využití. Návazně by měl být zpracován podrobný manuál jednotného vizuálního stylu, který nastaví přesná pravidla používání.

Soutěž je vyhlášena jako veřejná a je určena odborníkům: typografům, grafikům, grafickým agenturám apod. Do soutěže se mohou přihlásit také studenti příslušných uměleckých oborů. Zaslané soutěžní návrhy zhodnotí komise a pět vybraných návrhů postoupí do druhého kola hodnocení (za postupující návrh získá řešitel odměnu 10 000 Kč). Autor vítězného návrhu získá finanční odměnu ve výši 85 000 Kč. Hodnotící komise bude složena z  odborníků na danou problematiku a ze zástupců vedení a fakult Jihočeské univerzity.

„Vyhlášením soutěže na jednotný vizuální styl chceme podpořit posilování dobrého jména naší univerzity. Jednotná vizuální prezentace školy jako jednoho silného celku je -  zejména v dnešní konkurenční době – zásadní,“ uvedl nový rektor univerzity prof. Libor Grubhoffer.

Podmínky soutěže:

Zde si můžete stáhnout veškeré podklady potřebné pro účast v soutěži.

  1. TEXT ZADÁNÍ SOUTĚŽE
  2. PŘIHLÁŠKA

Nebo si je přečíst na úřední desce JU v jejím sídle: Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice.

Otázky během soutěže:

V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu a podmínkám soutěže využijte prosím kontaktní formulář. Veškeré vznesené dotazy budou zodpovězeny a v co nejkratším možném termínu zveřejněny ZDE .

Kontaktní formulář

 

 

Jednotný vizuální styl všech součástí by měl podpořit prezentaci univerzity navenek a současně posílit identifikaci všech univerzitních pracovišť v rámci jedné instituce (při zachování autonomie jednotlivých pracovišť). K tradičnímu logu univerzity – pečeti, jehož symbolika odráží historické vazby v jihočeském regionu, které univerzita používá od svého založení v roce 1991 (autorem je grafik Radomír Postl), by mělo být vytvořeno moderní logo pro běžné využití. Návazně by měl být zpracován podrobný manuál jednotného vizuálního stylu, který nastaví přesná pravidla používání.

Soutěž je vyhlášena jako veřejná a je určena odborníkům: typografům, grafikům, grafickým agenturám apod. Do soutěže se mohou přihlásit také studenti příslušných uměleckých oborů. Zaslané soutěžní návrhy zhodnotí komise a pět vybraných návrhů postoupí do druhého kola hodnocení (za postupující návrh získá řešitel odměnu 10 000 Kč). Autor vítězného návrhu získá finanční odměnu ve výši 85 000 Kč. Hodnotící komise bude složena z  odborníků na danou problematiku a ze zástupců vedení a fakult Jihočeské univerzity.

„Vyhlášením soutěže na jednotný vizuální styl chceme podpořit posilování dobrého jména naší univerzity. Jednotná vizuální prezentace školy jako jednoho silného celku je -  zejména v dnešní konkurenční době – zásadní,“ uvedl nový rektor univerzity prof. Libor Grubhoffer.

Podmínky soutěže:

Zde si můžete stáhnout veškeré podklady potřebné pro účast v soutěži.

  1. TEXT ZADÁNÍ SOUTĚŽE
  2. PŘIHLÁŠKA

Nebo si je přečíst na úřední desce JU v jejím sídle: Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice.

Otázky během soutěže:

V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu a podmínkám soutěže využijte prosím kontaktní formulář. Veškeré vznesené dotazy budou zodpovězeny a v co nejkratším možném termínu zveřejněny ZDE .

Kontaktní formulář