Centrum polární ekologie Jihočeské univerzity se stalo členem významné celosvětové organizace zabývající se výchovou mladých expertů v oborech polární vědy a ve výzkumu Arktidy

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (CPE JU) bylo přijato do mezinárodní organizace University of the Arctic. Ta sdružuje nejvýznamnější instituce na světě, které se zabývají vzděláváním a výzkumem Arktidy. Členství v organizaci centru přinese prohloubení spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými institucemi a rozšíří možnosti výměny odborných informací.

Centrum polární ekologie organizuje pravidelné vysokoškolské kurzy v oborech polární ekologie, kterých se účastní zahraniční studenti. Členství CPE JU v University of the Arctic otevře studentům možnost participovat na kurzech institucí sdružených v této mezinárodní organizaci. Podobné postavení, které získala tímto členstvím Jihočeská univerzita, má v Evropě několik univerzit například univerzita v Innsbrucku. 

Centrum polární ekologie JU je jediné takto specializované pracoviště v České republice. Hlavním cílem centra je vysokoškolské vzdělávání v oborech arktické vědy a vědecký výzkum polárních oblastí zaměřený především na změny prostředí a organismů vlivem klimatických změn. Jedná se o špičkové pracoviště, které propojuje terénní a laboratorní výzkum, což mu umožňuje zázemí jak na univerzitě, tak přímo v Arktidě, kde provozuje vědeckou stanici Česká arktická vědecká infrastruktura „Stanice Josefa Svobody“. Ta zahrnuje kromě hlavní vědecké stanice v Longyearbyenu (správní město Svalbardu) terénní stanici v zátoce Petunia a expediční vědeckou loď.

„Naše centrum je již členem několika mezinárodních organizací, které se zabývají výzkumem a ochranou polárních oblastí,“ řekl doc. Josef Elster, vedoucí pracoviště. „Přijetí do organizace University of the Arctic si velmi vážíme a bereme ho jako ocenění naší dosavadní činnosti. Počítáme s tím, že členství v organizaci nám umožní zase o něco prohloubit spolupráci s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi, a to jak v oblasti sdílení vědeckých poznatků, tak lidských kapacit,“ doplnil doc. Josef Elster.

Naše fakulty

Více o našich fakultách