Akademická knihovna spustila EBSCO Discovery Service

Akademická knihovna zpřístupnila unikátní vyhledávací službu nové generace – tzv. discovery službu společnosti EBSCO. EBSCO Discovery Service (EDS) představuje systém, který umožňuje z jediného místa vyhledávat a získávat obsah z informačních zdrojů Akademické knihovny. Do systému jsou zahrnuty celouniverzitně předplacené databáze i volně dostupný obsah - počínaje open access zdroji až po specializované databáze.

Ačkoli výsledná sbírka může být co do velikosti a rozsahu velmi obsáhlá, skutečnost, že se jedná o lokálně indexovaný produkt (vše je přístupné z jednoho serveru), zajistí výjimečně rychlou odezvu při vyhledávání.

Jako jediný produkt discovery na trhu EDS 100% pokrývá metadaty i licencované databáze JU jako např. Wiley Online, Springer Link, Science Direct, PsycINFO, EconLit with Full Text, Academic Search Complete, Business Source Complete, Web of Science, Scopus a další.

Přístup ke službě EDS  naleznete na stránkách Akademické knihovny v rámci zdroje EBSCO na: <http://search.ebscohost.com/>, kde zvolíte ikonu/odkaz „Ebsco Discovery Service“.

Rychlé vyhledávání v EDS umožňuje také vyhledávací box umístěný ve spodní části hlavní stránky Akademické knihovny <http://www.lib.jcu.cz>.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně EDS se můžete obrátit na eiz@lib.jcu.cz.

Ing. Helena Vorlová
Akademická knihovna JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách