Centrální rozvojový projekt na rok 2017: Sdílení kapacit hostujících pedagogů s využitím IT technologií

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala finanční podporu na rok 2017 pro projekt Sdílení kapacit hostujících pedagogů s využitím IT technologií. Jedná se o Centrální rozvojový projekt (CRP) v rámci programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol s tematickým zaměřením Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol.

Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, dalšími zapojenými univerzitami jsou Masarykova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Každá z účastněných univerzit bude podpořena částkou 1 000 000,-Kč.

Cílem projektu je umožnit návštěvu významných odborníků ze zahraničí na některé ze čtyř zapojených univerzit a zároveň přednášky těchto odborníků zpřístupnit studentům a pracovníkům z ostatních univerzit.

Pro účely toho projektu byla vytvořen samostatný webový portál (visitingprofs.upol.cz, kde budou ukládány videozáznamy přednášek.

 

V rámci CRP Sdílení kapacit hostujících pedagogů s využitím IT technologií se pořádají tyto přednášky:

pátek 30.6.2017 od 9:30 do 10:30 v posluchárně Filozofické fakulty JU přednáška paní  Erin Marie Furtak, University of Colorado Boulder, USA s názvem: "Supporting Changes in Teacher Practice with A Learning Progression: Results of the Elevate Study"

Anotace:

We know that in order for teachers to achieve meaningful changes in their classroom practices, they need opportunities to participate in long-term professional development. However, how does teacher learning relate to changes in their classroom practices and, in turn, how does that influence student learning? This interactive plenary session will present the Elevate study, a four-year study of high school biology teachers’ engagement in a professional learning experience centred on a learning progression for natural selection. Together, we will look inside teachers’ participation in the professional development sessions, their classroom practices, and results of student achievement.  

Erin Marie Furtak is Associate Professor of Education specializing in Science Education.

Dr. Furtak's research grew out of her own experiences as a public high school teacher, in which she struggled to enact science teaching reforms in her own classroom. Her work focuses on how to support secondary science teachers in improving their everyday formative assessment practices. With the support of a CAREER grant from the National Science Foundation, Dr. Furtak has been investigating how a long-term professional development program centered on a learning progression for natural selection can support high school teachers in iteratively designing, enacting, and revising formative assessments.

Dr. Furtak received the 2011 Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) and the German Chancellor Fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation (2006). She has published 18 peer-reviewed articles and two books. She conducts extensive service to the teaching profession through long-term research and professional development partnerships with school districts and organizations in Colorado and across the US. 

Education

PhD Curriculum and Teacher Education, Stanford University, 2006
MA Education, University of Denver, 2001
BA Environmental, Population, and Organismic Biology, University of Colorado Boulder, 1999

 

pondělí 29. 5. 2017 na Teologické fakultě uskutečnila přednáška Stevena J. Jensena s názvem "Moral Issues Surrounding Organ Transplantation".

Téma přednášky se zabývalo etickými otázkami transplantologie, jež přináší mnohým pacientům naději do života, zároveň ovšem vyvolává i nejrůznější otázky. Jakým způsobem uspokojit rostoucí poptávku po orgánech v naší společnosti? Je morálně správné odebírat orgány z lidí, kteří neposkytli souhlas, ale např. náhle zemřeli při nehodě? Jak hledět z etického hlediska na praxi získávání orgánů od pacientů, kteří se tímto způsobem rozhodli pro euthanasii, jak se to děje např. v Belgii? Existuje morálně přijatelná možnost získávat nejen párové, ale i nepárové orgány mimo případ úmrtí dárce? Za jakých podmínek vlastně nastává smrt?

Prof. Steven J. Jensen (University of St. Thomas, Houston, Texas) je uznávaným odborníkem na teoretickou i aplikovanou etiku, středověkou filosofii a metafyziku, autorem řady knih a odborných článků.

 

 

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách