Lingua viva

Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku, který vydává katedra jazyků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více informací, aktuální i starší čísla jsou k dispozici zde.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách