Transfer technologií

Spolupráce mezi univerzitou a komerční sférou.

Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií slouží jako prostředník mezi odbornými kapacitami Jihočeské univerzity a firmami už od roku 2012.

Služby pro firmy

Díky nám můžete využít:

  • kreativitu výzkumných pracovníků JU a Biologického centra AV ČR
  • laboratorní kapacity, kontrahovaný výzkum, licence a odborné konzultace
  • aktivní podporu při zakládání spin-off a start-up firem
  • poradenství, jak ochránit výsledky vlastního výzkumu – patenty, apod.
     

Služby pro pracoviště JU

V čem jsme prospěšní:

  • jsme kontaktním centrem před zveřejněním výsledků výzkumu a vývoje
  • chráníme duševní vlastnictví JU – naše „rodinné zlato“
  • vyhledáváme možnosti uplatnění výzkumů v praxi
  • zapojujeme JU do rozvoje na regionální i národní úrovni

 

  Stránky projektu

  Na www.jctt.cz najdete více informací o našich projektech a nabídce spolupráce.