GA JU 2021 - vyhlášení nové grantové soutěže - souhrnné podklady

Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení interních grantů GA JU pro rok 2021
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury Jihočeské univerzity pro rok 2021
Pro projekty s počátkem řešení v roce 2021
Formuláře, zásady (AJ), vysvětlivky (AJ) - pro rok 2021
Application Forms, The Provision of the Rector Regarding the Announcement of the Principles of the GA JU of the USB (working translation), Vysvětlivky ke grantovým přihláškám pro rok 2021, Explanatory notes 2021 (working translation)
Odkaz na webovou aplikaci GA JU
Webová aplikace bude pro grantové žádosti s počátkem řešení v r. 2021 zpřístupněna počátkem září 2020