GA JU 2020 - souhrnné podklady

Formuláře průběžných a závěrečných zpráv GA JU 2020/Final and Interim Forms GA JU 2020
Dodatek č. 1 k Opatření rektora R 403 k vyhlášení Zásad Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z 1. 8. 2019
Pro účely přiznávání GA JU stipendií se použije ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) Zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů GA JU pro rok 2020
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury Jihočeské univerzity - platné od 1. 8. 2019
Formuláře, zásady (AJ), vysvětlivky (AJ) - pro rok 2020
Application Forms, The Provision of the Rector Regarding the Announcement of the Principles of the GA JU of the USB (working translation), Vysvětlivky ke grantovým přihláškám pro rok 2020, Explanatory notes (working translation)
Odkaz na webovou aplikaci GA JU
Webová aplikace bude pro grantové žádosti s počátkem řešení v r. 2020 zpřístupněna počátkem září 2019