Jak v rámci přijímacího řízení doložíte své vzdělání?

Chcete studovat bakalářský nebo pětiletý magisterský studijní program?

Musíte doložit maturitní vysvědčení (nebo obdobný doklad o dosažení středního vzdělání s maturitou) nebo vysokoškolský diplom (pokud jste už absolvovali studium na vysoké škole v ČR), ze kterého vyplývá, že máte také střední vzdělání s maturitou.

Chcete studovat navazující magisterský studijní program?

Musíte doložit bakalářský diplom nebo jiný vysokoškolský diplom (pokud jste už absolvovali jiné magisterské nebo doktorské studium na vysoké škole v ČR).

Chcete studovat doktorský studijní program?

Musíte doložit magisterský diplom nebo jiný doktorský diplom (pokud jste už absolvovali jiné doktorské studium na vysoké škole v ČR).

Absolvovali jste již nějaké studium na JU?

Dejte to fakultě vědět. Pokud o to písemně požádáte, můžeme Váš diplom dohledat v evidenci JU a nemusíte ho dokládat.

Podáváte více přihlášek?

Stačí na to písemně upozornit a vzdělání můžete doložit pouze jednou. Musíte to ale dát vědět všem fakultám, na které se hlásíte, abychom věděli, ke které přihlášce své vzdělání dokládáte. I když se hlásíte na více fakult, fakulty si dokumenty předají.

Jakou formu mohou doklady mít?

 • úředně ověřená listina (pokud ale přinesete originál osobně, pořídíme z něj kopii, kterou si sami ověříme),
 • elektronický dokument vydaný příslušnou institucí (například elektronický diplom),
 • nebo elektronický (PDF) dokument vzniklý autorizovanou konverzí (vyrobí Vám na CzechPOINTu na poště).

Nezapomeňte případně doložit doklad o změně jména (např. oddací list, pokud je na diplomu uvedeno Vaše jméno za svobodna), plnou moc (pokud za Vás doklady o předchozím vzdělání vyřizuje někdo jiný) nebo rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany (pokud doklady nahrazujete čestným prohlášením).

Studovali jste v zahraničí a hlásíte se na JU? Žádný problém!

Jsme univerzitou s institucionální akreditací, proto Vaše předchozí vzdělání dokážeme v přijímacím řízení posoudit i bez nostrifikace.

Pokud jste studovali zahraniční, mezinárodní nebo evropskou střední školu, postačí:

 • doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
 • zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu na VŠ.
   

Pokud jste v zahraničí studovali vysokou školu, postačí:

 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.


Pokud máte k dispozici nostrifikované vysvědčení nebo diplom, můžete samozřejmě předložit doklad o obecném uznání zahraničního středního nebo vysokoškolského vzdělání v České republice.

Jakou formu ověření má mít zahraniční doklad o vzdělání?
To záleží na zemi, kde jste vzdělání získali:

 • Středoškolské a vysokoškolské doklady o vzdělání pocházející z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska platí v ČR stejně jako doklady z českých škol, tj. postačí úředně ověřená kopie.
 • Vysokoškolské diplomy z Německa jsou v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenné (německé maturitní vysvědčení je nutno posoudit), tj. postačí úředně ověřená kopie.
 • Požadavky na ověření dokladů pocházející z ostatních zemí se liší podle toho, jestli tyto státy přistoupily k některým mezinárodním smlouvám. Podrobné informace najdete zde. 
   

Pro celé znění Opatření rektora k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium klikněte zde.

Pozor! Doklad o předchozím vzdělání (a přihláška ke studiu) nemusí být jedinou podmínkou pro přijetí ke studiu nebo jediným podkladem, který je požadován. Vždy si pečlivě přečtěte kompletní podmínky přijímacího řízení pro studijní program, do kterého se hlásíte.