O portálu IS STAG

Komu je portál především určen?


Prohlížení veřejně přístupných dat je určeno pro každého. Další funkce portálu přístupné jen po přihlášení jsou určeny především dvěma největším skupinám uživatelů STAGu, a to jsou UČITELÉ a STUDENTI.

Obě skupiny uživatelů mají ve STAGu své role (VYUCUJICI a STUDENT). Po přihlášení do portálu se jim pak zpřístupní odpovídající části a funkce portálu.

Informace k portálu (od jeho autorů):

1. Nový manuál STAGu obecně : http://is-stag.zcu.cz

2. Část manuálu věnovaná portálu.

3. Referenční příručka portálového rozhraní IS/STAG.

Vstup do portálu:

Portál IS/STAG ( http://portal.jcu.cz ) (ostrá verze napojená na ostrou databázi STAG)

DEMO verze portálu (napojeno na testovací databázi STAG)

Pro přihlášení zde použijeme své uživatelské jméno ve STAGu a heslo je zde u všech uživatelů NEstudentů slovo "demo". U studentů se heslo nemění. Zde si lze funkce portálu vyzkoušet. Data do testovací databáze se kopírují z ostré, ale aby nebylo možné dohledat z demo databáze citlivé údaje studentů a učitelů, jsou jména i rodná čísla modifikována.

 

S dotazy a připomínkami k portálu se obracejte na adrese stag@rt.jcu.cz