Akademická knihovna

Moderní prostor plný informačních služeb.

Akademickou knihovnu jsme otevřeli v roce 2010. Je chloubou Jihočeské univerzity a také oblíbeným místem studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků. Její fond tvoří 450 tisíc knih, ročně se jich půjčí více než 100 tisíc. Disponuje také desítkami tisíc elektronických knih a časopisů. Díky účasti ve velkých projektech se jí daří získávat informační zdroje nejvyšší kvality.  
 

  Stránky knihovny

   Na www.lib.jcu.cz najdete otevírací hodiny, online katalog a další informace.

Co vám knihovna nabízí

  • více než 450 000 svazků knih a časopisů
  • desítky tisíc elektronických časopisů a knih
  • 568 studijních míst
  • 100 počítačů s přístupem na internet
  • Wi-Fi připojení pro notebooky, mobily nebo tablety
  • kopírování, tisk, skenování
  • samoobslužné vracení knih 24 hodin denně
  • kavárnu
  • prodejnu nakladatelství Academia

 

Působí zde také Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská knihovna a American Library. Knihy najdete ve dvou podlažích. V prvním jsou knihy ze společenskovědních disciplín a beletrie, ve druhém si můžete půjčit knihy z přírodovědných oborů, zemědělství a lékařských věd. K dispozici jsou vysokoškolské kvalifikační práce.

Knihovna zároveň pořádá semináře a kurzy, jak efektivně využívat moderní informační zdroje. K přednáškám a kulturním akcím slouží klubová místnost vybavená audiovizuální technikou.

Stránky Akademické knihovny najdete na: www.lib.jcu.cz.