Scientific council

Předseda:

prof. RNDr.Libor Grubhoffer, CSc.
rektor JU
 

Interní členové:

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan
Ekonomická fakulta JU

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
proděkan
Ekonomická fakulta JU

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
prorektorka  pro vnější vztahy a zahraniční styky

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
Filozofická fakulta JU

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
děkan
Filozofická fakulta JU

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
proděkan
Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Filozofická fakulta JU

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
Fakulta rybářství a ochrany vod JU

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
děkan
Fakulta rybářství a ochrany vod JU

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
proděkan
Fakulta rybářství a ochrany vod JU
 
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan
Pedagogická fakulta JU

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
prorektor pro studium

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan
Přírodovědecká fakulta JU

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
ředitel Biologického centra AV ČR v.v.vi.
Přírodovědecká fakulta JU

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
děkan
Teologická fakulta JU

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.
Teologická fakulta

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Zemědělská fakulta JU

prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
proděkan
Zemědělská fakulta JU

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
děkan
Zemědělská fakulta JU

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
Zemědělská fakulta JU
 
doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Zemědělská fakulta JU
 
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
Zdravotně sociální fakulta JU

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
děkanka
Zdravotně sociální fakulta JU

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
proděkan
Zdravotně sociální fakulta JU

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav BC AV ČR, v.v.i.
Přírodovědecká fakulta JU
 
 

Externí členové:

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty
Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Průhonice

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze

prof. Ivana Noble, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova v Praze

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
proděkanka
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor
Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Historický ústav AV ČR

prof. MVDr. Jiří Rubeš, DrSc.
zástupce ředitele ústavu
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
rektor
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
KPMG ČR
Fakulta sociálních věd UK