PřF JU podepsala smlouvu posilující spolupráci při vzdělávání budoucích středoškolských učitelů

 

Dne 16. září 2010 byla na PřF JU slavnostně podepsána smlouva mezi děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity prof. RNDr. L. Grubhofferem, CSc., a ředitelkou Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích, s.r.o, RNDr. Danuší Lhotkovou, na jejímž základě se Česko-anglické gymnázium stává první Fakultní školou PřF JU. Smlouva vymezuje oblasti spolupráce obou institucí při vzdělávání budoucích středoškolských učitelů, kteří se na své povolání připravují studiem na PřF JU.

„Udělení statutu Fakultní školy vychází z dlouholeté individuální spolupráce pracovníků fakulty s učiteli i studenty ČAGu a z již léta uskutečňované zcela neformální spolupráce při vedení pedagogických praxí studentů učitelství biologie. Tři absolventky učitelství biologie se v průběhu let staly členkami učitelského sboru ČAG,“ informuje proděkanka pro studium Přírodovědecké fakulty JU doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Jak bude vypadat naplňování smlouvy s fakultní školou v praxi?

„Spolupráce se týká pedagogických praxí studentů PřF JU pod vedením zkušených učitelů ČAGu, vedení studentských prací středoškolských studentů pracovníky fakulty, seminářů pořádaných pro studenty ČAG pracovníky fakulty i účasti učitelů ČAG na seminářích pořádaných fakultou pro středoškolské učitele. Spolupráce při realizaci pedagogických praxí studentů PřF JU bude probíhat jak v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika), tak v jazycích, které se v učitelských kombinacích na PřF JU dají studovat ve spolupráci s FF JU (angličtina, románské jazyky). Rámec spolupráce není striktně omezen, je otevřený pro nové iniciativy z obou stran.“

Jde o jedinou spolupráci přírodovědecké fakulty tohoto typu?

„Česko-anglické gymnázium není jedinou školou, s níž chce PřF JU spolupracovat formou udělení statutu Fakultní školy. V současné době probíhá jednání o podobné spolupráci s dalšími středními školami v Českých Budějovicích,“ doplnila proděkanka pro studium PřF JU doc. Šárka Klementová.

OVV, 23.a 27.9.2010