Náhradní doručování písemností (oznámení o možnosti převzít písemnost)

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Útvaru pro studijní činnost Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 03 035, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Útvaru pro studijní činnost u referentky p. Marie Zieglerové.

Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.