Zasedání Akademického senátu JU

Úterý 24 listopad 2020 09:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
svolávám zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které se bude konat v úterý 24. listopadu 2020 v 9.30 hodin na následující adrese (odkaz na živý přenos).

V případě, že zvažujete aktivní účast na zasedání AS JU, prosím kontaktujte ředitele CITu dr. Milotu (milota@jcu.cz), který Vám pošle přístup pro aktivní zapojení.

Program:
1.   Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU.
2.   Informace o předání osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU.
3.   Volba předsedy AS JU.
4.   Volby místopředsedů AS JU.
5.   Jmenování studentského člena RpVH JU.
6.   Projednání návrhů zástupců do RVŠ.
7.   Statut PF JU.
8.   Řád celoživotního vzdělávání PF JU.
9.   Informace z RVŠ.
10. Studentská komora AS JU.
11. Různé.

 

S pozdravem

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.,

předsedkyně hlavní volební komise

Přidat událost do kalendáře
iCal