De minimis za JU v ČB

ČÁSTKA DE MINIMIS SE MŮŽE KAŽDÝM DNEM ZMĚNIT! Před použitím prosím zkontrolujte aktuálnost tabulky. Uvedený dokument slouží jako podklad pro vyplnění tabulky čestného prohlášení příjemce podpory malého rozsahu. V případě potřeby kontaktujte zodpovědnou osobu (Ing. Lenka Smítalová). Aktuální platnost: 29. 9. 2020.

Soupis udělených podpor pro JU je uveden ZDE: Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu - DE-MINIMIS

 


Odkaz na CENTRÁLNÍ REGISTR DE-MINIMIS

Centrální registr podpory malého rozsahu. Bez přihlášení zobrazuje celkový rozsah přidělené podpory pro jednotlivé subjekty.

Stránky ÚOHS k DeMinimis