Útvar projektový

Budujeme nové objekty, rekonstruujeme a modernizujeme stávající objekty, zajišťujeme inovaci materiální základny (laboratorní zařízení, stroje a technologie), podporujeme principy efektivního řízení, systém zajišťování kvality ve všech činnostech univerzity, popularizujeme vědeckou činnost, přenášíme znalosti do praxe, zaměřujeme se na zlepšení dostupnosti studijního prostředí pro všechny studenty apod.

Podívejte se na naše strategické projekty

Projektová podpora pro univerzitu

Koncipujeme, sbíráme a rozpracováváme náměty pro rozvoj univerzity a jejich součástí. Převádíme je do podoby uceleného projektového záměru za účelem získání finanční podpory, zajišťujeme komplexní management realizace celouniverzitních projektů strategického významu po věcné i administrativně-finanční stránce a v neposlední řadě zajišťujeme udržitelnost ukončených strategických projektů.

Více naleznete v sekci Činnosti Útvaru projektového a Projektová podpora pro JU.

Strategie vedoucí k získání HR Award

Podílíme se na koordinaci činností souvisejících se získáním certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Více naleznete v sekci HR AWARD - HRS4R.

Mohlo by vás také zajímat

 

  Rádi zodpovíme Vaše otázky

   Obraťte se prosím na pracovníky Útvaru projektového.