Vize, mise, strategie, naše hodnoty

Vize

Útvar pro rozvoj bude spolupracovat se všemi akademickými a neakademickými pracovníky na efektivní a účinné tvorbě a naplňování cílů strategického záměru naší univerzity.


Mise

Efektivně a účelně přetvářet strategické cíle univerzity v realitu.


Strategie

 • Podporovat rozvoj strategického plánování ve všech klíčových činnostech univerzity.
 • Podporovat vyhodnocování plnění strategického záměru univerzity založené na konkrétních kvalitativních a kvantitativních důkazech.
 • Tvořit analytické, strategické a koncepční materiály umožňující činit rozhodnutí o rozvoji univerzity na podkladě konkrétních kvalitativních a kvantitativních dat.
 • Identifikovat a úspěšně realizovat strategické projekty podporující institucionální rozvoj a klíčové změny v souladu se strategickým záměrem univerzity.
 • Podporovat rozvoj principů efektivního a účelného projektového a procesního řízení ve všech činnostech univerzity.

 


Naše hodnoty

 • Spolupráce – záleží nám na vzájemné spokojenosti všech zúčastněných stran
 • Otevřenost – preferujeme otevřenou diskusi založenou na důvěře a upřímnosti
 • Profesionalita – podporujeme odbornost, kreativitu, odpovědnost a důslednost
 • Kvalita – zaměřujeme se na vysokou kvalitu a na růst měřitelných výsledků
 • Objektivita – uznáváme hodnocení založené na důkazech
 • Jsme tým

Naše fakulty

Více o našich fakultách