Rozvoj

Prostřednictvím dotačních programů přinášíme do instituce finanční prostředky v řádech stamiliónů.

Budujeme nové objekty, rekonstruujeme a modernizujeme stávající objekty, zajišťujeme inovaci materiální základny (laboratorní zařízení, stroje a technologie), podporujeme principy efektivního řízení, systém zajišťování kvality ve všech činnostech univerzity, popularizujeme vědeckou činnosti, přenášíme znalosti do praxe, podílíme se na tvorbě a realizaci strategie univerzity apod.

Výstavba a investiční činnost

Mezi nejvýznamnější investiční akce za poslední roky patří vybudování v evropském měřítku unikátního centra zaměřeného na rybářství a ochranu vod CENAKVA ve Vodňanech. Došlo také k rozsáhlým parkovým úpravám kampusu, postavily se nové a zmodernizovaly stávající pavilony Přírodovědecké fakulty, Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod, byl vybudován studentský klub a univerzitní školka, rekonstruují se některé koleje. Do roku 2020 jsou naplánovány investiční projekty na vybudování Simulační laboratoře pro nelékařské obory na Zdravotně sociální fakultě, modernizace univerzitní auly „Bobík“ a renovace vybraných učeben fakult umožňující implementaci nových výukových trendů.

Podívejte se na naše strategické projekty

Projektová podpora pro univerzitu

Koncipujeme, sbíráme a rozpracováváme náměty na rozvoj univerzity a jejích součástí. Převádíme je do podoby uceleného projektového záměru za účelem získání finanční podpory, zajišťujeme komplexní management realizace celouniverzitních projektů strategického významu po věcné i administrativně-finanční stránce a v neposlední řadě zajišťujeme udržitelnost ukončených strategických projektů.

Více naleznete v sekci Činnosti Útvaru pro rozvoj a Projektová podpora pro JU.

Strategie univerzity

Podílíme se na koordinaci činností souvisejících s přípravou Strategického záměru univerzity a jeho každoročních plánů realizace. Koordinujeme činnosti související s přípravou, předkládáním, realizací a hodnocením projektů naplňujících Institucionální plán univerzity včetně jeho souladu se Strategickým záměrem univerzity a jeho každoročními plány realizace.

Strategie vedoucí k získání HR Award

Podílíme se na koordinaci činností souvisejících se získáním certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Více naleznete v sekci HR AWARD - HRS4R.

Mohlo by vás také zajímat

 

  Rádi zodpovíme vaše otázky

   Obraťte se prosím na pracovníky Útvaru pro rozvoj.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách