Vedení Jihočeské univerzity

Rektor:

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
tel.: 389 032 001
e-mail: rektor@jcu.cz

Prorektoři:

doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
- pro vědu a výzkum, statutární zástupce rektora
tel.: 389 032 006
e-mail: prorektor-veda@jcu.cz

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
- pro studium
tel.: 389 032 004
e-mail: prorektor-studium@jcu.cz

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
- pro zahraniční vztahy
tel.: 389 032 007
e-mail: prorektor-zahranici@jcu.cz

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
- pro vnitřní hodnocení
tel.: 389 032 008
e-mail: prorektor-hodnoceni@jcu.cz

Ing. Michal Hojdekr, MBA
- pro rozvoj
tel.: 389 032 009, 725 391 382
e-mail: prorektor-rozvoj@jcu.cz

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
- pro řízení a vnější vztahy
tel.: 389 032 003
e-mail: prorektor-rizeni@jcu.cz

Kvestorka:

Ing. Jiřina Valentová
tel.: 389 032 002
e-mail: kvestor@jcu.cz