Složení Akademického senátu JU pro období 2020-2023

Předseda

JUDr. Rudolf Hrubý
Ekonomická fakulta
e-mail: hruby@ef.jcu.cz


Místopředsedové: 

Mgr. František Dolák, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: fdolak@zsf.jcu.cz

Lukáš Lang
Pedagogická fakulta
e-mail: langlu00@pf.jcu.cz

 

Členové:

Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: novotna@ef.jcu.cz

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: volek@ef.jcu.cz

Bc. Filip Bláha
Ekonomická fakulta
e-mail: blahaf00@ef.jcu.cz

Adam Novák
Ekonomická fakulta
e-mail: novaka20@ef.jcu.cz

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: ochvojka@ff.jcu.cz

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph. D.
Filozofická fakulta
e-mail: vyakimova@ff.jcu.cz

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: aproskova@ff.jcu.cz

Bc. Jan Lassner
Filozofická fakulta
e-mail: lassnj00@ff.jcu.cz

Mgr. et Mgr. Libor Staněk
Filozofická fakulta
e-mail: stanel01@ff.jcu.cz

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: pdvorak@pf.jcu.cz

Zdeněk Pecka, Dr. phil.
Pedagogická fakulta
e-mail: pecka@pf.jcu.cz

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: lrokos@pf.jcu.cz

Roman Bechyně
Pedagogická fakulta
e-mail: bechyr00@pf.jcu.cz

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: jersa@prf.jcu.cz

Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: juranj00@prf.jcu.cz

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: nguyep00@prf.jcu.cz

Mgr. Aleš Lisner
Přírodovědecká fakulta
e-mail: lisnea00@prf.jcu.cz

Mgr. Hynek Mazanec
Přírodovědecká fakulta
e-mail: mazanh00@prf.jcu.cz

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: linhart@frov.jcu.cz

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: trandak@frov.jcu.cz

MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: zuskova@frov.jcu.cz

Ing. Pavel Franta
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: pfranta@frov.jcu.cz

Ing. Martin Hubálek
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: mhubalek@frov.jcu.cz

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.
Teologická fakulta
e-mail: kolaroval@tf.jcu.cz

Mgr. Jan Sattran
Teologická fakulta
e-mail: sattran@tf.jcu.cz

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.
Teologická fakulta
e-mail: suchomelova@tf.jcu.cz

Ester Dombrovská
Teologická fakulta
e-mail: dombre00@tf.jcu.cz

Mgr. Bc. Barbora Wernerová
Teologická fakulta
e-mail: wernerova@tf.jcu.cz

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: hudaca@zsf.jcu.cz

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: lsedova@zsf.jcu.cz

Mgr. Jan Neugebauer
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: neugebauer@zsf.jcu.cz

Tereza Svárovská
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: svarot00@zsf.jcu.cz

Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: zhavelka@zf.jcu.cz

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: slamaj@zf.jcu.cz

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: smetana@zf.jcu.cz

Ing. Jan Kresan
Zemědělská fakulta
e-mail: jkresan@zf.jcu.cz

Bc. Michaela Hana Votruba
Zemědělská fakulta
e-mail: votrum04@zf.jcu.cz