Složení Akademického senátu JU pro období 2017-2020

Předsedkyně:
 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: zlabkovai@pf.jcu.cz


Místopředsedové:
 

JUDr. Rudolf Hrubý
Ekonomická fakulta
e-mail: hruby@ef.jcu.cz

Mgr. Pavel Kilbergr
Teologická fakulta
e-mail: kilbep00@tf.jcu.cz

 

Členové:
 

Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: novotna@ef.jcu.cz

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: volek@ef.jcu.cz

Bc. Tomáš Buřič
Ekonomická fakulta
e-mail: burict00@ef.jcu.cz

Bc. Matyáš Hric
Ekonomická fakulta
e-mail: hricma00@ef.jcu.cz

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: hrdlicka@ff.jcu.cz

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: ochvojka@ff.jcu.cz

Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: tjajtner@ff.jcu.cz

Bc. Jan Vaclík
Filozofická fakulta
e-mail: vaclij00@ff.jcu.cz

Mgr. Martin Dvořák
Filozofická fakulta
e-mail: dvoram21@ff.jcu.cz

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: pdvorak@pf.jcu.cz

Bc. Anna Marešová
Pedagogická fakulta
e-mail: buriaa04@pf.jcu.cz

Bc. Marek Voráček
Pedagogická fakulta
e-mail: voracm03@pf.jcu.cz

Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: rudolf.vohnout@prf.jcu.cz

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: petrsm@jcu.cz

Ing. Marie Hronková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: mhronkova@prf.jcu.cz

Bc. Ondřej Doktor, DiS.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: doktoo00@prf.jcu.cz

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: trandak@frov.jcu.cz

Ing. David Gela, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: gela@frov.jcu.cz

MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: zuskova@frov.jcu.cz

Ing. Filip Ložek
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: lozekf@frov.jcu.cz

Bc. Oldřich Pecha
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: pechao03@frov.jcu.cz

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Teologická fakulta
e-mail: klapetek@tf.jcu.cz

Mgr. Tomáš Veber, Th.D.
Teologická fakulta
e-mail: tveber@tf.jcu.cz

Mgr. Martina Kočerová
Teologická fakulta
martina.kocerova@tf.jcu.cz

Mgr. Lukáš Mareš
Teologická fakulta
e-mail: maresl03@tf.jcu.cz

Mgr. František Dolák, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: fdolak@zsf.jcu.cz

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: hudaca@zsf.jcu.cz

Mgr. Alena Polanová
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: polanova@zsf.jcu.cz

Bc. Simona Berková
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: berkos00@zsf.jcu.cz

Mgr. Jan Neugebauer
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: neugej00@zsf.jcu.cz

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
Zemědělská fakulta
e-mail: ondr@zf.jcu.cz

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: zabransky@zf.jcu.cz

Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: hanusova@zf.jcu.cz

Ing. Radim Kuneš
Zemědělská fakulta
e-mail: kunesr00@zf.jcu.cz

Ing. Roman Jabůrek
Zemědělská fakulta
e-mail: jaburr00@zf.jcu.cz