Středisko studijních a procesních systémů (SSPS)

a) Zajišťuje správu studijního systému STAG, včetně modulů na podporu mezinárodních mobilit,
b) zajišťuje správu a podporu e-learningových systémů a online výuky,
c) zajišťuje správu systému studentského hodnocení výuky,
d) zajišťuje správu systému hodnocení akademických pracovníků,
e) zajišťuje správu systému OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU,
f) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT,
g) zajišťuje správu systému pro evidenci a komunikaci pracovníků CPSSP,
h) zajišťuje správu systému pro evidenci CŽV,
i) zajišťuje správu systému pro elektronické podepisování,
j) zajišťuje správu mobilní aplikace StuduJU,
k) zajišťuje správu e-oběhových systémů (objednávky, likvidační listy, smlouvy, majetek,..).


Vedoucí SSPS CIT


a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SSPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku studijních a procesních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SSPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SSPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.