HelpDesk a Kartové centrum CIT (HDKC)

a) Zajišťuje podporu uživatelů, vyřizování požadavků a řešení problémů uživatelů (ve spolupráci s dalšími středisky CIT),
b) zajišťuje veškeré agendy týkající se vydávání a prodlužování platnosti jednotných elektronických identifkačních karet pro studenty, zaměstnance i hosty na JU,
c) zajišťuje správu benefitu mobilních služeb pro zaměstnance JU (ve spolupráci se SEPS CIT),
d) zajišťuje správu a rozvoj jednotného přístupového systému JIS,
e) zajišťuje správu a rozvoj kamerového systému JU,
f) zajišťuje přístup k záznamům kamerového systému JU,
g) podílí se na administraci interního platebního systému JU (IPS),
h) zajišťuje administraci systému SafeQ pro správu tisku a kopírování na JU,
i) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
j) zajišťuje řešení reklamací v rámci systému SafeQ,
k) zajišťuje správu dobíjecích automatů SafeQ/IPS,
l) zajišťuje provoz pokladny IPS.


Vedoucí HDKC CIT:


a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HDKC,
c) řídí a koordinuje práce na HelpDesku a Kartovém centru v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných HDKC,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti fyzické bezpečnosti na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty a požadavky na exporty týkající se přístupového a kamerového systému,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované HDKC,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti fyzické bezpečnosti na JU.