Akademické počítačové středisko (APS) CIT

a) Zajišťuje provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET,
b) zajišťuje správu optických tras, pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU,
c) zajišťuje správu celouniverzitních síťových služeb a serverů,
d) zajišťuje správu a rozvoj centrálních datových uložišť JU,
e) zajišťuje správu a rozvoj centrálních databázových serverů JU,
f) zajišťuje správu bezdrátové sítě JU včetně jejího začlenění do sítě eduroam,
g) zajišťuje bezpečnost a zálohování celouniverzitních serverů a služeb,
h) zajišťuje správu centrálních webových serverů JU,
i) zajišťuje správu centrálního systému pro správu uživatelských identit JU (IDM) a jeho napojení na další IS,
j) zajišťuje správu centrálních autentizačních a autorizačních systémů JU (LDAP, Shibboleth, FreeRadius),
k) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS, DHCP a další),
l) zajišťuje nepřímé připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Č. Budějovicích.

 

Vedoucí APS CIT:

 

a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance APS,
c) řídí a koordinuje práce na APS v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných APS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty došlé na adresu abuse@jcu.cz,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované APS,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
j) podílí se na zajištění připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu.