Složení Rady pro ICT

Předseda:

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

Členové:

RNDr. Josef Milota (CIT)

Mgr. Jakub Zimmel (PřF)

Ing. Iva Hondlíková (FF)

Ing. Milan Tržil (ZSF)

Mgr. Pavel Vacikar (PF)

Bc. Richard Mikitin (EF)

Mgr. Roman Bumbálek (ZF)

Ing. Radek Černý (TF)

Ing. Marek Rodina, Ph.D. (FROV)

Petr Hejda (AK)

Ing. Jaroslav Kuthan (KaM)