Mezinárodní rada JU

Mezinárodní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mezinárodní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mezinárodní rada JU) je poradním orgánem rektora pro posuzování směřování a kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti JU. Rektor JU jmenuje členy Mezinárodní rady JU na období pěti let po projednání v kolegiu rektora JU. Mezinárodní rada JU je tvořena minimálně 6 a nejvýše 10 členy, kteří patří k respektovaným mezinárodním odborníkům, dlouhodobě působícím mimo území České republiky.

Mezinárodní rada JU poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti nově rozvíjených studijních programů JU a v oblasti budoucího směřování zamýšlených studijních programů JU, vyjadřuje se k oblastem vzdělávání, o jejichž akreditaci JU usiluje, případně navrhuje postupy k možnému vylepšování celkové koncepce vzdělávání na JU. Mezinárodní rada JU dává podněty ke zlepšení organizace a procesů vědecké a výzkumné činnosti JU, dává podněty ke koncepčním záležitostem a na základě žádosti rektora provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů navrhovaných na granty, medaile a ocenění JU.

Komunikace mezi rektorem JU a členy Mezinárodní rady JU probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Zasedání Mezinárodní rady JU probíhá minimálně jednou za pět let. Jmenování členů Mezinárodní rady JU je na pět let.

Členové mezinárodní rady JU byli jmenováni rektorem 1. ledna 2018.

Při své činnosti Mezinárodní rada JU vychází z těchto předpisů:

 

Seznam členů Mezinárodní rady JU

Materiály pro jednání Mezinárodní rady JU - tuto sekci připravujeme