Personální složení komise

 

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil. -  předseda

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. - ombudsman

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.