Univerzitní časopis

Porota Komory Public Relations ocenila Journal v desátém ročníku ankety "Firemní médium roku" čestným uznáním.

                    

                 Journal 8

                

                   

                

              

                

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách