9. 11. 2016/Studenti po celé ČR testují své informatické znalosti. Akci pořádá Pedagogická fakulta JU

Pod heslem „Zapoj hlavu“ se v tomto týdnu koná devátý ročník soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž určenou studentům základních a středních škol, jejímž cílem je otestovat informatické znalosti studentů, jejich schopnost řešit otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, programování a digitální gramotnosti. Soutěž se koná od 7. do 11. listopadu na školách po celé ČR. Soutěž, která sleduje naplnění jednoho z cílů vládní Strategie digitální gramotnosti, a to rozvoj informatického myšlení žáků, pořádá katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Soutěž je určena žákům od čtvrtých tříd základních škol až po maturitní ročníky středních škol. Je rozdělena do pěti věkových kategorií a probíhá formou on-line testů v počítačových učebnách ve školách. Během 40 minut žáci řeší 15 různě zaměřených úloh z oblasti informatiky. Děti při soutěži například hledají příkazy, pomocí kterých se robot dostane z místa na místo, porovnávají údaje v  tabulkách a diagramech se skutečnou situací, kódují či dešifrují zprávy, hledají nejkratší cesty řešení, odpovídají i na otázky týkající se autorských práv a elektronické bezpečnosti. Vyhodnocení mají studenti k dispozici okamžitě po skončení testu.

 „Školy mají soutěžní úlohy k dispozici po celý rok, mohou je proto používat nejen při tréninku na národní kolo soutěže, ale i při vlastní výuce informatiky. Mohou tak vyvážit jednostranné zaměření školní výuky technologií, orientované na uživatelský přístup. Soutěž využíváme i při výchově nových učitelů. Studenti naší katedry kontrolují a ladí znění úloh, programují je, pomáhají s organizací či zkouší vymýšlet úlohy. Doktorandi využívají data ze soutěže pro své výzkumy," doplňuje ředitel soutěže Jiří Vaníček z katedry informatiky Pedagogické fakulty JU.

Vloni se soutěže zúčastnilo přes 52 tisíc žáků, letos se očekává ještě větší zájem. V nejstarší kategorii Senior postoupí 30 nejlepších z každého kraje do ústředního kola, které se koná počátkem příštího roku. Vítězové soutěže budou zařazeni do tabulek ministerského programu Excelence středních škol. 

Bližší informace o soutěži jsou k dispozici na  www.ibobr.cz.

 

Kontakt:
doc. Jiří Vaníček, vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty JU, tel.: 736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz
Mgr. Dagmar Dvořáková, tisková mluvčí JU, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz