6. 10. 2016/Jihočeská univerzita si připomíná 25. výročí svého založení. Oslavovat bude s širokou veřejností

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích slaví 25 let od svého založení. Tuto významnou událost si připomene Dnem s univerzitou, který je určený současným studentům a zaměstnancům, absolventům i zájemcům z řad veřejnosti. V rámci akce univerzita například ukáže své zázemí nebo zábavnou formou představí činnost svých odborných pracovišť. Akce se koná v sobotu 8. října od 10 do 18 hodin v univerzitním kampusu v Branišovské ulici. 

Cílem akce je návštěvníky pobavit, ukázat jim, co zajímavého se na JU děje, čím se její pracoviště zabývají i jaké má univerzita zázemí. Návštěvníci, kteří v sobotu zavítají do kampusu, si budou moci například prohlédnout Akademickou knihovnu, učebny, dále také prostory, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, mezi jinými kolej, studentské rádio K2 nebo univerzitní pivovar, kde bude možné ochutnat zde vyráběného pivo Čtyrák. Děti se mohou těšit například na soutěže a oblíbené popularizační workshopy s fyzikálními a chemickými pokusy. Dospělí si budou moci ve stánku Centra prevence civilizačních chorob Zdravotně sociální fakulty nechat změřit krevní tlak, tělesný tuk, cholesterol či krevní cukr a získat rady týkající se zdravého životního stylu. Do akce se zapojí také studenti, a to včetně těch zahraničních, kteří připraví drobné pohoštění, které představí kuchyni vybraných zemí. Na ochutnání budou například halušky, španělská omeleta, kanadské lívance s javorovým sirupem, minihamburgery či španělská empanada - pšeničná kapsa ochucená různými náplněmi. Hudební doprovod celého dne obstará kapela Jazzika. Den s univerzitou zakončí večerní promítání českého filmu Teorie tygra, které startuje od 19 hodin.                                                                                                                           

Kompletní program Dne s univerzitou je k dispozici na: www.facebook.com/events/1062605117153764/

--------------

Jihočeská univerzita byla zřízena na základě zákona České národní rady z 9. července 1991 (s účinností od 28. září 1991) a to sloučením pedagogické a agronomické fakulty, které v Českých Budějovicích do té doby samostatně působily již několik desítek let. Dalšími zakládajícími fakultami JU byly tři nově zřízené fakulty - zdravotně sociální, biologická (v roce 2007 přejmenovaná na přírodovědeckou) a teologická.

K dalšímu rozšíření JU došlo v letech 2006-2009, kdy byly ustaveny další fakulty: filozofická, která byla zřízena v roce 2006, a ekonomická, která se v roce 2007 vyčlenila ze svazku zemědělské fakulty. Jako poslední byla v roce 2009 zřízena fakulta rybářství a ochrany vod, která má jako jediná sídlo mimo České Budějovice, a to ve Vodňanech.

V současné době má JU 8 fakult – ekonomickou, filozofickou, pedagogickou, přírodovědeckou, rybářství a ochrany vod, teologickou, zdravotně sociální a zemědělskou, které navštěvuje přes 11 tisíc studentů. JU nabízí široké spektrum studijních oborů – přírodní, humanitní, ekonomické, zdravotnické a sociální. V nabídce jich má přes dvě stě. JU má téměř dva tisíce zaměstnanců, což ji řadí mezi jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu.

Za pětadvacetiletou historii měla JU 6 rektorů. Tím šestým, který ji vede od dubna letošního roku, je doc. Tomáš Machula.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz