31. 8. 2016/Jihočeská univerzita spouští Dětskou univerzitu

Do nadcházejícího akademického roku vstupuje Jihočeská univerzita s novinkou - otevírá Dětskou univerzitu. Ta je určena zvídavým dětem ve věku od 6 do 12 let, kteří mají zájem o poznávání světa. V rámci Dětské univerzity JU se děti seznámí s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a získají nové vědomosti.

Cílem projektu je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které nabízí poznání a objevování světa. Náplň kurzů je proto pojata zábavně a hravě. Výuka bude probíhat interaktivní formou a bude badatelsky orientovaná.

„Dětská univerzita není ve světě žádnou novinkou. Na českých vysokých školách je to záležitost až poslední doby. Jihočeská univerzita a její fakulty pro děti pořádají akce již roky, s cílem ukázat jim fascinující svět poznání i to, že studium není jen činnost spojená s povinností, ale že je to činnost zajímavá a pestrá. Tyto akce mají u malým studentů velký ohlas, rozhodli jsme se proto pro zřízení dětské univerzity, která by měla program pro děti zastřešovat. Tento první ročník bereme jako pilotní, který nám napoví, o jaké zaměření kurzů je největší zájem,“ upřesňuje prorektor pro studium JU dr. Petr Bauman.

Do projektu se zapojily prozatím tři fakulty - Pedagogická, Zdravotně sociální a Rybářství a ochrany vod. Do budoucna se plánují zapojit i další. Například Teologická fakulta již řadu let rozvíjí program Filozofie pro děti zaměřený na rozvoj kritického myšlení a Přírodovědecká fakulta již několik let velmi úspěšně pořádá letní a příměstské tábory, při kterých odborníci z fakulty dětem přibližují fascinující svět přírody.

Fakulty plánují výuku v různém režimu. Některá ji bude nabízet o víkendech, další ji pojme jako jednorázovou několikadenní akci. Cyklus přednášek a seminářů bude probíhat vždy během jednoho semestru.

Elektronické přihlášky ke studiu na Dětské univerzitě JU se budou přijímat od čtvrtka 1. září od 10 hodin. Kapacita kurzů je omezena. Podrobnosti o kurzech, jejich náplni i návod, jak se přihlásit, najdou zájemci na webu univerzity http://czv.jcu.cz/cs/nabidka-kurzu-czv/detska-univerzita.

Cena kurzů se podle rozsahu výuky pohybuje od 750 do 1 200 korun za semestr. Děti se mohou přihlásit na jeden i více semestrů dle svého zájmu.

Během semestru si malí studenti vyzkouší studium na vysoké škole a projdou všemi jeho stádii jako jejich velcí kolegové. Absolvují imatrikulaci, zápisy předmětů, vyplňování indexu a na závěr kurzu získají také diplom o jeho absolvování.

Fakulty připravily pro děti pestrý program. Například nakouknou pod pokličku vědy, prohlédnout si zázemí odborných pracovišť, ale především si věci vyzkouší.

Pedagogická fakulta dětem například přiblíží obory z biologie, geografie, aplikované fyziky a techniky, výtvarné a tělesné výchovy, matematiky, psychologie a dalších. Děti se vydají po stopách malířů krajin, zažijí fyzikální experimenty na vlastní kůži, poznají, jak se chová který materiál a co z něj lze vyrobit či si budou moci otestovat svoji fyzickou kondici.

Zdravotně sociální fakulta malým studentům například ukáže, jak pracuje záchranář v sanitce, na modelu ruky předvede, jaký pocit je odebírat někomu krev nebo si děti na vlastní kůži vyzkouší postup při sádrování zlomené končetiny. Lekce jsou vzájemně provázány a aktivním způsobem provedou děti rozmanitými zákoutími přípravy zdravotnických profesí.

Fakulta rybářství a ochrany vod vezme žáčky do svých vnitřních i venkovních odborných pracovišť a zajímavou formou je seznámí s vodou a všem co v ní žije. Děti se dozví, jak funguje rybník či niva, kam plují ryby či jak pestrý vodní svět je.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Dvořáková, PR manažerka, Útvar vnějších vztahů a komunikace JU, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

Mgr. Martina Karásková, referentka Útvaru celoživotního vzdělávání JU, tel.: 389 03 20 66, e-mail: karaskova@jcu.cz