29. 11. 2016/Na JU se sjeli zástupci z 21 zahraničních univerzit

Vyměnit si zkušenosti s kolegy ze zahraničních univerzit, nastínit možné oblasti spolupráce, prohloubit spolupráci stávající či navázat nové kontakty. To je cílem čtvrtého ročníku tzv. International Weeku Jihočeské univerzity, který byl v úterý 29. listopadu 2016 zahájen na univerzitě. Setkání si účastní přes třicet zástupců z 21 evropských univerzit. Akce je co do počtu účastnících se zahraničních univerzit největší, kterou letos JU pořádá. Mezinárodní týden JU potrvá do 2. prosince.

„Těší nás, že se nám po roce opět podařilo tuto akci zorganizovat a že zahraniční univerzity mají o setkání na Jihočeské univerzitě zájem,“ upřesnila Radka Závodská, prorektorka pro zahraniční vztahy JU. A dodala: „Přijeli účastníci z různých koutů Evropy, mimo jiné z Velké Británie, Portugalska, Finska, Francie, Litvy, Řecka, Německa, ale i ze sousedního Polska či Slovenska. Jde o školy různého zaměření, některé se specializují na ekonomické vzdělávání, další nabízí humanitní, přírodovědné, zdravotnické či technické obory, tedy podobné obory, které nabízí i Jihočeská univerzita. Jsou to tedy ty univerzity, které představují naše potenciální partnery.“

Akce má za cíl usnadnit zmapování možných budoucích partnerů a nastínit oblasti případné spolupráce, a to například v oblasti výjezdů studentů či akademických pracovníků na stáže či realizace vědeckých a výzkumných projektů.

Hlavním část programu „mezinárodního týdne“ tvoří prezentace jednotlivých univerzit, které představují základní možnost seznámit se s danou školou. Program zahrnuje i setkání zástupců jednotlivých fakult JU se zástupci zahraničních univerzit. V rámci doprovodného programu si návštěvníci prohlédnout vybraná univerzitní i fakultní pracoviště.

International Week JU se koná v rámci evropského programu Erasmus+, který představuje vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 a je nástupcem programu Erasmus. Program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Jihočeská univerzita spolupráci s univerzitami a dalšími odbornými institucemi na celém svět podporuje dlouhodobě. Je zapojena mj. právě do mobility studentů a vědeckých pracovníků. Studenti a pracovníci JU mohou absolvovat studium a stáže ve více než 50 zemích světa.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz