25. 11. 2016/Konference věnovaná významné osobnosti raně novověké filozofie a teologie přilákala do Českých Budějovic odborníky z různých koutů světa

Pedro Hurtado de Mendoza – významná osobnost filozofie a teologie, která byla ve své době (žil 1578 – 1641) vážena pro své názory. Také ovšem osobnost, která do dnešní doby došla téměř zapomnění. Zjistit, proč se na tohoto myslitele téměř zapomnělo, jaké bylo jeho učení či zda lze jeho myšlenky aplikovat v dnešní době, jsou cíle třídenní mezinárodní konference, která bude dnes zahájena na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Přednášet a diskutovat na ní budou odborníci z deseti zemí, například z Mexika, Izraele, Portugalska či Spojených států.                 

„Pedro Hurtado de Mendoza je velmi zajímavá osobnost, o které se toho dnes prakticky moc neví. A to ani mezi odbornou veřejností. Přitom v době kdy žil, patřil k významným vzdělancům,“ upřesnil jeden z organizátorů akce dr. Daniel Novotný, který působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. A dodal: „Je to pro nás jako pořadatele výzva moci představit tohoto myslitele, který neprávem upadl téměř v zapomnění a není moc známý ani kolegům z oboru.“

Pedro Hurtado de Mendoza byl Španěl, respektive Bask, který žil v šestnáctém a sedmnáctém století. Zabýval se barokní scholastikou označovanou též jako španělská. Na rozdíl od scholastiky středověké, kdy vznikají první univerzity a formuje se sdílená vědecká metodologie, představuje scholastika novověká již stabilizovaný systém bádání a výuky, který respektuje specializace jednotlivých oborů a rozvíjí další směry bádání podle potřeb dynamicky se proměňující novověké společnosti. Věnuje se mimo jiné otázkám právním, politických i ekonomickým.  

Konference je rozdělena do tří dnů. Celkem v ní zazní 25 příspěvků k pestrým tématům, která se pokusí představit jak život filozofa, tak se budou věnovat i podstatě jeho učení a dotknou se vnímání základních otázek bytí - například otázky svědomí, existence Boha, posmrtného života nebo lásky k bližnímu.  

O tom, že Hurtado de Mendoza je výrazná osobnost filozofie, svědčí i zájem odborníků, kteří se na konferenci nahlásili. „S kolegy jsme velmi mile překvapeni a těší nás, kolik zahraničních odborníků toto téma oslovilo a mělo zájem konferenci navštívit. Přijedou kolegové například z Francie, Mexika, Portugalska, Itálie, Německa, Spojených států, Ruska nebo Švédska. Nakonec se nám nahlásilo více účastníků, než jsme mohli kapacitně zvládnout, museli jsme proto některé bohužel i odmítnout,“ sdělil dr. Daniel Novotný.  

Důvodem, proč téměř došlo k zapomenutí tohoto myslitele, může být podle dr. Novotného mimo jiné to, že španělská scholastika je považována za zpátečnickou, příliš katolickou, a odborníci a historici se spíše zaměřili na bádání anglické, francouzské, německé či holandské filozofické tradice, které jsou obecně brány za pokrokovější a otevřenější a španělská epocha tak zůstala trochu stranou bádání. „Touto konferencí to chceme změnit a pokusit se zmapovat osobnost i učení tohoto filozofa. S trochou nadsázky se dá říci, že jsme jako objevitelé, jen zde neobjevujeme nějakou zapomenutou historickou památku či umělecký sloh, ale snažíme se o objevení a zmapování práce a díla člověka,“ upřesnil dr. Novotný. Bádání odborníků ztěžuje také skutečnost, že o filozofovi neexistuje sekundární literatura a informace se mohou čerpat pouze z jeho vlastních latinsky psaných spisů.  

Konference se koná 25. – 27. listopadu 2016 v budově Teologické fakulty JU v Kněžské ulici v Českých Budějovicích. Setkání pořádá Teologická fakulta JU a Filosofický ústav Akademie věd ČR. Záštitu nad akcí převzalo Velvyslanectví Španělska. 

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
tel.: 389 032 160, 724 347 949
e-mail: dvorakovad@jcu.cz